Privacyverklaring

Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Beauty Skincare, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Beauty Skincare, gevestigd aan de Alteveerstraat 11 te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen  betreffende jouw privacy versturen naar info@beautyskincare.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

De gegevens van personen jonger dan 16 jaar welke door ons worden verzameld, zijn altijd met toestemming van zijn/haar ouder of voogd aan ons verstrekt. Als je ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@beautyskincare.nl en dan verwijderen wij, indien mogelijk, deze informatie.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Wij helpen graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons bellen, e-mailen of een intakeformulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via een derden in verband met onze dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om een behandelplan op maat voor je op te stellen en naar je te versturen.
Voordat we voor je aan de slag gaan sturen we je een op maat gemaakt behandelplan.
Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3. Om behandelingen uit te voeren, contact op te nemen voor het maken van afspraken of het verzetten en/of wijzigen van afspraken en om je na afloop een evaluatieformulier toe te kunnen sturen. Als je bij ons diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat
je hebt gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5. Om je onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen.
Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief slaan wij de volgende gegevens op:

– Naam
– E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming en uitvoering van de overeenkomst.

6. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons administratiesysteem te verwerken:

– Naam
– E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Beauty Skincare gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan de website te kunnen verbeteren. Last but not least maken we soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als we je toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vraagen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. We verwijzen je daarbij ook naar onze cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende
leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

– Onze nieuwsbrieven versturen (Mailchimp)
– Onze betalingen & incasso’s afhandelen (Salonized)
– Onze online afspraken beheren (Salonized)
– Onze webhosting verzorgen (Blast Cloud Movers)
– Onze boekhouding verzorgen (Wolleswinkel Administratie &Belastingadvies)

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben.

Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier).

De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Beauty Skincare, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Beauty Skincare heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of
geheimhoudingsverklaring. Deze overeenkomsten en bijbehorende gegevens worden bewaard voor de duur zolang wij samenwerken met deze partijen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 5 jaar na ons laatste contact.

E-mail:
E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty Skincare. Ook heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@beautyskincare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij je deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Beauty Skincare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen wij je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@beautyskincare.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Beauty Skincare verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Beauty Skincare accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Beauty Skincare om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar wij je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raden wij je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Beauty Skincare ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@beautyskincare.nl of per post:

Beauty Skincare
T.a.v.: Paulien Bork
Alteveerstraat 11
7906 CA Hoogeveen

 

Beauty Skincare is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01161184.
Versie: januari 2023